До уваги громадян! На що потрібно звернути увагу при покупці колишнього у вживанні автомобіля.

До уваги громадян!  На що потрібно звернути увагу при покупці колишнього у вживанні автомобіля.

Регіональний сервісний центр МВС в Одеській області радить дотримуватися деяких рекомендацій при купівлі автомобіля, що був у вживанні, щоб уникнути непотрібних ризиків, так як можна придбати автомобіль відновлений після ДТП, або автомобіль-двійник або привид.
Єдиний спосіб уникнути неприємностей — це якісна і всебічна перевірка транспортного засобу та супроводжуючих документів перед покупкою.
Покупцеві, в першу чергу, потрібно звернути увагу, як на документи, так і на зовнішній вигляд авто.
Щоб оцінити його технічний стан, краще скористатися станцією діагностики — право вибору станції за вами.
Не соромтеся поцікавитися, як довго у продавця автомобіль. Якщо перед вами перший автовласник — у багатьох випадках це найкращий варіант покупки.
Звертайте увагу, чи немає у свідоцтві про реєстрацію відмітки про обмеження, якщо це кредит або розстрочка, то у продавця повинна бути довідка про їх погашення.
Не рекомендуємо купувати автомобіль за дорученням, так як в будь-який момент її можна анулювати.
Звертайте увагу на кузов і днище, тому що це найдорожча частина автомобіля, особливо на стан лакофарбового покриття. Якщо автомобіль подкрашивался — не так страшно, але перефарбування всього авто повинно викликати у вас безліч запитань до його власнику (можливо в ДТП або автомобіль-двійник).
Після вибору автомобіля в першу чергу необхідно звернутися разом з продавцем у будь-територіальний сервісний центр МВС незалежно від місця реєстрації авто. Адміністратор перевірить авто, за всіма наявними базами даних, після чого укласти договір купівлі-продажу, який є безкоштовним.
І на завершення перед договором купівлі-продажу радимо пройти експертне дослідження автомобіля.

 

 

Територіальний сервісний центр №5147 РСЦ  МВС в Одеській області.

Залишки спецпродукції

Залишки спецпродукції.
Свідоцтва про реєстрацію транс.засобу- 100 шт;
Нові номерні знаки – 25 шт;
Нові номерні знаки на мото – 20 шт;
Нові номерні знаки на причіп- 13 шт;
Посвідчення водія- 50 шт.

 

Територіальний сервісний центр №5147 РСЦ  МВС в Одеській області.

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Чорноморської селищної ради Лиманського району Одеської області

Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Чорноморської селищної ради, індекс 67570, вулиця Гвардійська, буд. 19, смт. Чорноморське, Лиманського району, Одеської область, Україна.

Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Сула Олена Анатоліївна – секретар селищної ради, тел.. (048) 753-53-75

Плешко Юлія Григорівна – бухгалтер, тел. (048) 753-57-77

Для отримання конкурсної документації просимо звертатися до селищної ради (вул. Гвардійська, 19, смт. Чорноморське, Лиманського району Одеської області, кабінет №3.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Для участі у конкурсі його учасники подають:

 1. Заяву, в якій зазначають:

– фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

– юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ.

 1. Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

– статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

– баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період;

– довідка з органів статистики про реєстрацію;

– свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання;

– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління  нерухомим  майном за винагороду або на основі контракту;

– інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист, підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

– копія балансового звіту за останній звітний період;

– довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

– доручення банка-гаранта на користь учасника конкурсу на суму 2 млн. 700 тис. грн. в якості забезпечення виконання зобов’язань за договорами про надання послуги з управління багатоквартирним будинком;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

– довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв. м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу: Виконавчий комітет Чорноморської селищної ради, індекс 67570, вулиця Гвардійська, буд. 19, смт. Чорноморське, Лиманського району, Одеської область, Україна.

Кінцевий строк подачі документів: до 16.00 год. 26.05.2017 року

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: Виконавчий комітет Чорноморської селищної ради, індекс 67570, вулиця Гвардійська, буд. 19, смт. Чорноморське, Лиманського району, Одеської область, Україна, кабінет № 3.

«29» травня  2017 року об 14.00 год.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

1. Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу 50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою 15 балів
3. Фінансова спроможність учасника конкурсу 10 балів
4. Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) 15 балів
5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства 10 балів

 

Всього максимально 100 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем – 70 балів.

 

МОЗ оприлюднило методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства

МОЗ оприлюднило методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства

 

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило на своєму офіційному сайті Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

Метою розробки цих рекомендацій є надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування, керівникам місцевих органів управління охороною здоров’я та закладів охорони здоров’я, а також депутатам місцевих рад у прийнятті рішень щодо зміни господарсько-правового статусу комунальних закладів охорони здоров’я шляхом їх реорганізації (перетворення) з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства в межах чинного законодавства України.

Завантажити методичні рекомендації можна ТУТ

 

Джерело: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5307

Про внесення змін і доповнень до рішення Лиманської районної ради від 23 грудня 2016 року № 172 -УІІ «Про районний бюджет Лиманського району на 2017 рік»

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від 12 квітня 2017 року                                     №201-УІІ

 

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення Лиманської районної ради від 23 грудня 2016 року № 172 -УІІ  «Про районний бюджет Лиманського району на 2017 рік»

 

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Лиманська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести такі  зміни і доповнення  до  рішення районної ради від 23 грудня 2016 року № 172- УІІ  „Про районний бюджет Лиманського            району на 2017 рік” по доходах та видатках:

1.1.У пункті 1 по доходах цифри «469750,12», «468552,12», «1198,0» замінити цифрами «479835,31» , «459074,76», «20760,55».

По видатках цифри «469550,12», «438352,12», «31198,0» замінити цифрами «542252,98» , «464548,32», «77704,66».

1.2.Викласти у новій редакції додатки 1-8 до рішення (додатки 1-8).

 

2.За рахунок залишку бюджетних коштів на 01.01.2017 р. направити  в сумі 62417,7 тис.грн.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету ( Перегудов В.В.)

 

 

 

 

 Голова Лиманської

 районної ради                                                                       Г.О.Тефтул                                                             

Електромобілі в Україні

Електромобілі в Україні


        Впродовж останніх років в Україні, як і загалом у всьому світі, спостерігається стрімке зростання попиту на електромобілі, які мають ряд переваг перед бензиновими чи дизельними моторами. Екологічні та економні електромобілі все частіше знаходять собі прихильників серед українців, про це свідчить той факт, що Україна увійшла у ТОП-10 найбільш розвинених ринків електромобілів європейських країн за інформацію рейтингу видання InsideEVs.
“Найбільший попит на електромобілі за даними сервісних центрів МВС прослідковується у м. Києві, Одеській та Харківській областях, слідом йдуть Дніпропетровська, Львівська, Київська та Запорізька області. У першому кварталі 2017 року показники зросли майже вдвічі – 620 зареєстрованих авто, у порівнянні з першим кварталом 2016 року – 294 зареєстрованих авто. Окрім цього, можемо побачити різний попит на авто залежно від місяця, вподобання та доступності конкретних марок на українському ринку” – зазначає керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Серед основних переваг електромобілів визначають екологічність та економічність. Вартість «заправки» електромобіля в декілька разів нижча ніж у бензинового чи дизельного авто, а деколи підзарядитись можна і безкоштовно, адже на багатьох паркінгах перед ресторанами, торговими чи бізнес центрами все частіше встановлюють зарядні станції. Технічне обслуговування електромобілів відбувається рідше, а для функціонування їм потрібна менша кількість розхідних матеріалів. Ціна електромобілів, зазвичай, вища ніж у звичайних, але кошти, зекономлені на заправці авто, компенсують зайві витрати.
Будь-який електромобіль, так само як і авто з двигунами внутрішнього згоряння, потрібно реєструвати у сервісних центрах МВС. Процес реєстрації немає жодних відмінностей від реєстрації звичайних автомобілів.
Необхідний перелік документів та інформацію щодо послуг реєстрації будь-якого транспортного засобу можна знайти на сайті hsc.gov.ua, отримати консультацію – за номером (04855) 9-12-22 або надсилайте листи на електронну пошту ТСЦ №5147 РСЦ МВС в Одеській області tsc5147@ukr.net .

Територіальний сервісний центр №5147 РСЦ МВС в Одеській області.

 

Залишки спецпродукції

Залишки спецпродукції.
Свідоцтва про реєстрацію транс.засобу- 65 шт;
Нові номерні знаки – 45 шт;
Нові номерні знаки на мото – 15 шт;
Нові номерні знаки на причіп- 15 шт;
Посвідчення водія- 40 шт.

 

ТСЦ 5147 РСЦ МВС в Одеській області

Фестиваль авторської пісні “Одеські лимани”

«Пілотний» (Пробний) Фестиваль буде проходити з 19 по 21 травня 2017 року в околицях міста Одеси (5 км), на території рестпарка «Академія відпочинку», в селі Красносілка Лиманського району Одеської області, вул. Ставкова, 1.

 

Положення про фестиваль

Програма фестивалю

Про депутатські запити депутатів Лиманської районної ради щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення

ЛИМАНСЬКА    РАЙОННА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 12 квітня 2017 року                      №207-УІІ

 

  

 

Про депутатські запити  депутатів Лиманської районної ради щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення

 

Відповідно до частини 7 статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 21, 22 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, розглянувши відповідні депутатські запити депутата  районної ради Сорохманюка В.О. від 06.04.2017 року №02, заступника керівника фракції «Опозиційний блок» Шутьєва В.Г. від 10.04.2017 року №4,  Лиманська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Депутатські запити  депутатів Лиманської районної ради Сорохманюка В.О. та Шутьєва В.Г. щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення взяти до відома.
 2. Схвалити Звернення депутатів Лиманської районної ради VII скликання до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-Міністра України щодо недопущення скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі (додається).

 

 1. Направити дане звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-Міністра України

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                    Г.О.Тефтул

 

 

 

Додаток до рішення

районної ради

від 12 квітня 2017 року

№207-VII

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Лиманської районної  ради VII скликання до Президента

України, Голови Верховної Ради України та Премєр-Міністра України

щодо недопущення скасування мораторію на продаж

сільськогосподарської землі

 

06 жовтня 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження забори відчуження сільськогосподарських земель», який продовжив мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року.

17 лютого 2017 року група депутатів України внесла подання до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційний мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який під спільним тиском селян був пролонгований Верховною Радою на 2017 рік. Також в супереч мораторію в Верховній Раді зареєстровано законопроект про обіг сільськогосподарських земель, яким пропонується де-факто торгувати землею вже з 1 липня
2017 року.

Прибічники вільного продажу землі сільськогосподарського призначення нібито відстоюють ринкові цінності та право селян розпоряджатися власним майном. Проте ці аргументи не можуть замаскувати справжніх намірів поборників «ринку землі» – скупити за безцінь родючі чорноземи та перетворити селян на кріпаків.

Зрозуміло, що за умов відсутності захисту власності та інвестицій, а також гострого дефіциту грошових коштів, навіть у вигляді кредитних ресурсів, єдине, до чого призведе право на продаж землі – це скуповування земельних паїв великими агрохолдингами та корпораціями. Вже зараз десять найбільших агрохолдингів володіють (на правах власності чи оренди) мільйонами гектарів та чинять тиск щодо відмови від землі на малі сільськогосподарські підприємства та на сімейні ферми. Скасування з 1 січня 2017 року спеціального режиму оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників призвело до ще більшого занепаду і дефіциту коштів у фермерських господарств.

Якщо закон, яким дозволятиметься продаж землі вже з 1 липня
2017 року буде ухвалено, фермери та селяни будуть поставлені в такі умови, коли їм нічого іншого не залишиться, як розпродати за безцінь свої паї і піти в найми до нових землевласників або їхати за кордон шукати кращої долі. Це призведе до остаточного знищення малих сільськогосподарських підприємств та сімейних ферм, які в усьому цивілізованому світі є основою аграрної складової економіки, масового зростання безробіття та посилення еміграції, а також до загибелі сіл та селищ.

На підставі вищевикладеного депутатський корпус Лиманської районної  ради звертається до Вас з настійною вимогою:

 • вжити всіх необхідних заходів для недопущення скасування в 2017 році мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення;
 • продовжити на 2018 рік мораторій на продаж земель сільськогоспо-дарського призначення в Україні, розробити практичні механізми стимулю-вання і розвитку фермерського господарства, малого і середнього бізнесу в аграрній сфері;
 • не допустити створення механізмів, що дозволятимуть торгувати землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію, зокрема за допомогою ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель, яким пропонується де-факто торгувати землею вже з 1 липня 2017 року.

 

За дорученням депутатів Лиманської районної ради VII скликання

 

 

 Голова районної ради                                                                    Г.О.Тефтул

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури та спорту у Лиманському районі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26 лютого 2016 року №64-УІІ

ЛИМАНСЬКА    РАЙОННА    РАДА

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2017 року                             № 206-УІІ

 

  

 

 

Про внесення змін та доповнень до  Програми розвитку фізичної культури та спорту  у Лиманському районі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради  від 26 лютого 2016 року №64-УІІ

 

        З метою посилення соціального захисту спортсменів, забезпечення компенсації на харчування  за рахунок коштів державного бюджету учасників  спортивних заходів обласного та всеукраїнського рівнів,  відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року №689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня» (зі змінами і доповненнями), враховуючи відповідне клопотання Лиманської районної державної адміністрації від 31.03.2017 року №02-19/03/633,  згідно пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Лиманська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку фізичної культури та спорту  у Лиманському районі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради  від 26 лютого 2016 року №64-УІІ, а саме –  розділ 4 «Фінансове забезпечення» доповнити пунктом 4.3 наступного змісту:

«4.3. Фінансування витрат на компенсацію затрат на харчування учасників обласних та всеукраїнських спортивних заходів відповідно до розрахунків.

№п/п вид спорту Сума на харчування на 1 добу (грн)
1 легка атлетика 170.76
2 бокс 109.93
3 боротьба вільна 109.93
4 армспорт 109.93
5 гирьовий сорт 109.93
6 перетягування каната 109.93
7 спортивна акробатика 109.93
8 баскетбол 109.93
9 волейбол 109.93
10 волейбол пляжний 109.93
11 гандбол 109.93
12 теніс настільний 109.93
13 футбол 109.93
14 футзал 109.93
15 інші види спорту 85.38
16 Середній показник по всім видам спорту 120.00

 

 1. Затвердити калькуляцію фінансування витрат на компенсацію затрат на харчування учасників обласних та всеукраїнських спортивних заходів по видам спорту на 2017 рік:

п/п

вид спорту Кількість учасників в команді (осіб) Кількість змагань Тривалість змагань (днів) Витрати на одного учасника (грн.) Витрати всього

(грн.)

дорослі
1 баскетбол 13 2 4 120 6240
2 волейбол 26 4 4 120 12480
3 волейбол пляжний 6 2 4 120 2880
4 гандбол 13 2 4 120 6240
5 армрестлінг,гирьовий спорт, дартс, легкоатлетичний крос,настільний теніс, перетягування канату 27 1 3 120 9720
6 шахово-шашковий фестиваль «Нива-2017» 8 1 3 120 2880
7 міні-футбол 18 3 3 120 6480
8 футбол 21 15 15 120 37800
Всього                                                                                                                                84720
діти
вихованці ДЮСШ
1 легка атлетика 30 16 42 120 151200
2 футбол 35 10 14 120 58800
3 спортивна акробатика 25 5 16 120 48000
4 волейбол 50 12 17 120 102000
Всього                                                                                                                                 360 000
школярі
1 легкоатлетичне чотирьохборство, нащадки козацької слави,старти надій, легкоатлетичний крос 88 8 14 120 147840
2 волейбол 12 4 8 120 11520
3 баскетбол 14 4 8 120 13440
4 настільний теніс 5 1 2 120 1200
5 шахи,шашки 7 2 4 120 3360
Всього                                                                                                                              177360
Всього на дитячий спорт                                                                                              537360
Разом на 2017 рік                                                                                                            622080

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю (Виноградова О.Р.).

 

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                           Г.О.Тефтул

Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Комунального підприємства «Редакція газети «Слава хлібороба» до правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Слава хлібороба»

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2017 року                                     №205-УІІ

 

 

Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Комунального підприємства «Редакція газети «Слава хлібороба» до правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю  «Редакція газети «Слава хлібороба»

 

Відповідно до статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації», рішення районної ради від 26.02.2016 року №52-УІІ «Про реформування Комунального підприємства  «Редакція газети Слава хлібороба»  Комінтернівської районної ради Одеської області» (зі змінами та доповненнями згідно рішення від 09.12.2016р. №170-УІІ), враховуючи відповідне клопотання виконуючого обов’язки головного редактора Комунального підприємства  від 05.04.2017 року №9,  Лиманська районна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити передавальний акт балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Комунального підприємства «Редакція газети «Слава хлібороба» до правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Слава хлібороба» (Додається).

 

 1. Голові комісії – виконуючому обов’язки головного редактора Комунального підприємства «Редакція газети Слава хлібороба» Лиманської  районної ради Одеської області Гайдаржі А.Г. забезпечити подальше виконання рішення районної ради від 26.02.2016 року №52-УІІ «Про реформування Комунального підприємства  «Редакція газети Слава хлібороба»  Комінтернівської районної ради Одеської області» (зі змінами та доповненнями згідно рішення від 09.12.2016р. №170-УІІ).

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики, гласності та адміністративно-територіального устрою (Кутателадзе В.О.).

 

 

 Голова Лиманської

 районної ради                                                                           Г.О.Тефтул

Про включення до Єдиного Державного реєстру видів економічної діяльності Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське»

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від 12 квітня 2017 року                                        №204-УІІ

 

 

  

 

Про включення до Єдиного Державного реєстру видів економічної діяльності Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське»

 

 

Відповідно до частини 5 статті 259, частин 2,3 статті 260 Господарського кодексу України, частини 2 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 17 Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 року № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» та враховуючи лист від 07.04.2017 року № 5 виконуючого обов’язки директора Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське» Михайленка Р.С., Лиманська районна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Включити до Єдиного Державного реєстру наступні види економічної діяльності Комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство «Комінтернівське» Комінтернівської районної ради Одеської області:

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів (основний);

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання;

Код КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг;

Код КВЕД 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

Код КВЕД 38.11 Збирання безпечних відходів;

Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;

Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;

Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

 

 1. Доручити виконуючому обов’язки директора Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське» Михайленку Р.С. здійснити дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному Державному реєстрі.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва (Дьяков С.А.).

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                      Г.О.Тефтул

Про затвердження плану діяльності Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське» на І півріччя 2017 року

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2017 року                                      №203-УІІ

 

 

  

Про затвердження плану діяльності Комунального підприємства   «ЖКГ «Комінтернівське» на І півріччя 2017 року

 

 

Відповідно до частини 2 статті 43, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Положень Статуту Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське», розглянувши запропонований план роботи Комунального підприємства, Лиманська районна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити план діяльності Комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство «Комінтернівське» Комінтернівської районної ради Одеської області на І півріччя 2017 року (додається).

 

 1. Виконуючому обов’язки директора Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське» Михайленку Р.С. дотримуватися плану при здійсненні діяльності підприємства.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва (Дьяков С.А.).

 

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                      Г.О.Тефтул

 

 

Додаток

до рішення районної

ради від 12.04.2017 року

№203-УІІ

 

 

ПЛАН   РОБОТИ

Комунального підприємства «житлово-комунального господарства «Комінтернівське» на

I півріччя 2017 року.

 

 

I  квартал 2017 року

 

 1. Організаційні питання:

1.1. Проведення інвентаризації та передачі   основних засобів,  що знаходяться на балансі Комунального підприємства «житлово-комунального господарства «Комінтернівське».

 

 1. Проведення ремонтних робіт по Лиманському району:

2.1. Поточний ремонт водогону вул. Шкільна с. Бутовка Дмитрівської

сільської ради                                                                                   -160,0 тис. грн

2.2. Поточний ремонт  приміщення сільського Будинку культури Дмитрівської

сільської ради                                                                                  -199,0 тис. грн

2.3.Поточний ремонт  водогону вул. Степова , с. Любопіль Любопільської

сільської ради                                                                                   -100,0 тис. грн

 

 1. Ремонт транспорту, що знаходяться на балансі Комунального Підприємства » житлово-комунального господарства «Комінтернівське»:

 

3.1. Ремонт екскаватора марки ЕО  2626 в сумі                     – 4,0 тис. грн

 

II  квартал 2017 року

 1. Організаційні питання:

4.1 Розробка та подання на розгляд сесії районної ради питання щодо включення до ЄДР додаткових видів економічної діяльності підприємства

4.2. Проведення змін до відомостей , що містяться в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб ,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

  

 1. Проведення ремонтних робіт по Лиманському району :

5.1.Капітальний ремонт по заміні башти Рожновського с. Бутівка

Дмитрівської  сільської ради                                                          – 150,0 тис. грн

5.2.Поточний ремонт фойє сільського Будинку культури с. Каїри

Каїрської сільської ради                                                                   – 180,0 тис. грн

5.3.Благоустрій  сільського  цвинтаря с. Каїри Каїрської  сільської ради.              –  150,0 тис. грн

5.4. Благоустрій території біля пам’ятника захисників Вітчизни с .Каїри

Каїрської сільської ради                                                                  – 150,0 тис. грн

5.5.Поточний ремонт водопровідної мережі вул. Виноградна с. Каїри

Каїрської сільської ради                                                                   –  80,0 тис. грн

5.6. Капітальний ремонт водопровідної мережі вул. Центральна с. Сербка

Сербківської сільської  ради                                                       – 1200,0  тис. грн

5.7.Капітальний ремонт сільського Будинку культури с. Любопіль

Любопільської сільської ради                                                      – 1490,0 тис. грн.

 

 1. Ремонт транспорту, що знаходяться на балансі Комунального підприємства» житлово-комунального господарства «Комінтернівське»:

6.1. Ремонт вантажного автомобіля ГАЗ 3309 на суму            –  17,0 тис. грн.

6.2. Ремонт вантажного автомобіля ГАЗ  4301 (асенізатор) на суму  – 15, 6 тис. грн.

1.3. Розробка калькуляції для надання послуг населенню :

( вивезення твердих та рідких побутових відходів , транспортні послуги).

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                      І.А.Ососкало

 

Про передачу приміщення Рибоприймального пункту «Тилігул» зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ Лиманського району до комунальної власності територіальної громади Сичавської сільської ради

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

від 12 квітня 2017 року                        №202-УІІ

 

 

  

Про передачу приміщення Рибоприймального пункту «Тилігул»  зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ Лиманського району до комунальної власності територіальної громади Сичавської сільської ради

 

Відповідно до частини 2 статті 24, пункту 20 частини 1 статті 43, статті 60, абзаців 2 і 3 пункту 10 розділу V  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення Сичавської сільської ради від 16.02.2016 року № 72-УІІ «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади Сичавської сільської ради індивідуально визначеного нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл і селищ Комінтернівського району Одеської області управління яким здійснює Комінтернівська районна рада – приміщення Рибоприймального пункту» та  рішення від 31.03.2017 року № 188-УІІ «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади Сичавської сільської ради Лиманського району Одеської області» Лиманська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Передати приміщення Рибоприймального пункту «Тилігул», розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, територія Сичавської сільської ради, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ,53 км, 5а та обліковуються на балансі Лиманської районної ради Одеської області, зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ Лиманського району до комунальної власності територіальної громади Сичавської сільської ради.

 

 1. Попередити Орендаря — Приватне підприємство «Тилігул» про зміну власника індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл та селищ Лиманського району Одеської області, управління яким здійснює Лиманська районна рада.

 

 1. Доручити голові Лиманської районної ради Тефтулу Г.О.,  сільському голові Сичавської сільської ради Попоніній В.Д., здійснити  передачу-приймання зазначеного в пункті 1 приміщення згідно з порядком, встановленим чинним законодавством.

 

 1. Рекомендувати Сичавській сільській раді (Попоніна В.Д.) вжити вичерпних заходів щодо збереження зазначеного нерухомого майна та недопущенню його подальшого пошкодження.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, правопорядку, захисту прав громадян та регуляторної політики (Бикова Л.В.).

 

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                        Г.О.Тефтул

Позачергова 16 сесія районної ради

Позачергова 16 сесія

12 квітня 2017 року відбулася позачергова 16 сесія Лиманської районної ради VІІ скликання. В її роботі взяли участь 32 депутати районної ради, депутат Одеської обласної ради Кутателадзе О.Д.,  апарат районної ради.

На сесії  були розглянуті наступні питання:

 1. Про внесення змін і доповнень до рішення Лиманської районної ради від 23.12.2016. №172-УІІ «Про районний бюджет Лиманського району на 2017 рік».
 2. Про передачу приміщення рибоприймального пункту зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ Лиманського району до комунальної власності територіальної громади Сичавської сільської ради.
 3. Про затвердження плану діяльності Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське» на І півріччя 2017 року.
 4. Про включення до Єдиного Державного реєстру видів економічної діяльності Комунального підприємства «ЖКГ «Комінтернівське».
 5. Про затвердження передавального акту балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Комунального підприємства «Редакція газети «Слава хлібороба» до правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Слава хлібороба».
 6. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури та спорту у Лиманському районі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради  від 26 лютого 2016 року №64-УІІ.
 7. Про депутатські запити депутатів Лиманської районної ради щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

DSC01169 DSC01171 DSC01173 DSC01175 DSC01177 DSC01190 DSC01192 DSC01199

Від Сходу до Заходу: мобільні сервісні центри МВС розпочали надавати послуги громадянам України.

 
Мобільні сервісні центри МВС, що були презентовані в Україні наприкінці березня, вже виїхали на обслуговування громадян у маленькі містечка та селища.

Перший з 20 мобільних сервісних центрів МВС вчора вже зробив свій перший виїзд – до старовинного Нетішина на Хмельниччині, мешканцям якого у разі необхідності прийшлось би подолати понад 40 км до найближчого стаціонарного сервісного центру. Другий МСЦ вирушає сьогодні надавати послуги мешканцям міста Кам’янка-Бузька Львівської області, а  вже завтра у місті Козятині Вінницької області.

Наступного тижня мобільні сервісні центри почнуть функціонувати на Закарпатті та Донеччині. Вже згодом мобільні сервісні центри МВС курсуватимуть три дні на тиждень по всій території країни.

Пересувні сервісні центри, оснащені сучасним обладнанням,  виїжджатимуть за графіком у віддалені населені пункти України та надаватимуть громадянам найпопулярніші послуги сервісних центрів МВС: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

     «Це унікальний приклад, коли державні послуги рухаються назустріч громадянам, а не навпаки. В середньому центр зможе на кожному виїзді надавати до 25 послуг. Усі центри працюватимуть на запит від місцевих органів виконавчої влади, а заявку для роботи можна подати до Регіонального сервісного центру МВС в області. І я дуже сподіваюсь на підтримку регіонів місцевою владою. Перші кроки до співпраці у цьому напрямку вже успішно зроблені», – зазначає керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Обслуговують громадян два адміністратора та фахівець експертної служби.

Графік курсування, часи прийому мобільних сервісних центрів МВС та інтерактивну карту маршрутів можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС hsc.gov.ua у розділі «Мобільні СЦ».

Інформацію про порядок отримання послуг можна знайти на сайті hsc.gov.ua, отримати консультацію – за номером (044) 290-18-99 або на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.

 

Територіальний сервісний центр №5147 РСЦ МВС в Одеській області.

 

Залишки спецпродукції.

Залишки спецпродукції.
Свідоцтва про реєстрацію транс.засобу- 85 шт;
Нові номерні знаки – 65 шт;
Нові номерні знаки на мото – 25 шт;
Нові номерні знаки на причіп- 16 шт;
Посвідчення водія- 75 шт.

 

ТСЦ 5147 РСЦ МВС в Одеській області.

73 річниця визволення Лиманського(Комінтернівського) району від фашистських загарбників

73 річниця визволення Лиманського(Комінтернівського) району від фашистських загарбників

05  квітня 2017 року відбулись урочисті заходи з нагоди 73-ої річниці визволення Лиманського(Комінтернівського) району від фашистських загарбників. Всі присутні хвилиною мовчання пом’янули загиблих та поклали квіти  до пам’ятника воїнам-односельцям в парку Слави.

6HVRMbTVBkw iUpxTASJX6E yjT3xmCAA0w s_rQL_Rxyf8

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ВІДКРИВСЯ НОВИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ВІДКРИВСЯ НОВИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС

30 березня у м. Старокостянтинів Хмельницької області відкрився новий сервісний центр МВС, який замінить колишній МРЕВ.

Новий сервісний центр МВС відкривав представник команди реформи, керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. У заході також взяли участь голова обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук, голова міста Старокостянтинів Микола Мельничук та начальник Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Олександр Семенишин.

Незалежно від місця реєстрації швидко та надійно громадянам надаватимуть адміністративні послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчень водія, допуску до перевезення небезпечних вантажів, а також інші послуги сервісних центрів МВС. Здійснення заміни посвідчення водія відтепер займе близько 30 хвилин, а перереєстрація авто – 2 години.

«У центрі працює електронна черга, планшети для оцінки якості обслуговування, камери відеоспостереження. Оновлення центрів відбувається по всій області. Навесні нові центри з’являться також у Хмельницькому та Кам’янці-Подільському. Окрім цього, у Хмельницькій області розпочинає свою роботу мобільний сервісний центр МВС, який надаватиме послуги з заміни посвідчення водія та реєстрації авто на місцях, де немає стаціонарних центрів. Ми намагаємося зробити державний сервіс скрізь зручним та комфортним» — зазначає керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Громадян обслуговує професійний та клієнтоорієнтований персонал. Усі нові сервісні центри МВС обладнані відеокамерами спостереження — завдяки ним можна переглянути на сайті hsc.gov.ua завантаженість центрів та проконтролювати їх роботу.

Візуальне оформлення нового сервісного центру МВС створила українська ілюстраторка Анна Сарвіра. Співзасновниця клубу ілюстраторів Pictoric увійшла в експозицію 75-ти кращих ілюстраторів світу на Bologna Children’s Book Fair 2017 (Ярмарок дитячої книги в Болоньї).

«Для мене створити ілюстрацію для сервісних центрів МВС здалося чудовою ідеєю! Бо у мене, наприклад, завжди з’являється певний бар’єр перед будь-якими установами, де потрібно брати довідку, оформлювати документи і заповнювати папери. Одразу відчуваю себе підлітком та можливо навіть соромлюся. Ілюстрації на стінах — це демократизація просторів, вони розряджають загальну обстановку, роблять приміщення більш комфортним, приємним, менш офіційним. Ну, і загалом це красиво, покращує настрій. Я дуже сподіваюсь, що це саме так впливатиме і на працівників, і на відвідувачів» — коментує іллюстраторка Анна Сарвіра.

Це вже 16 новий сервісний центр в Україні, а протягом року такі центри з’являться по всій країні.

 

Територіальний сервісний центр №5147 РСЦ МВС в Одеській області.

Залишки спецпродукції.

Залишки спецпродукції.
Свідоцтва про реєстрацію транс.засобу- 100 шт;
Нові номерні знаки – 71 шт;
Нові номерні знаки на мото – 20 шт;
Нові номерні знаки на причіп- 20 шт;
Посвідчення водія- 85 шт.

 

ТСЦ 5147 РСЦ МВС в Одеській області

Про план підготовки пленарного засідання чергової сесії Лиманської районної ради сьомого скликання

 

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 04 квітня 2017 року                                   № 16/2017-РР

 

 

 

Про план підготовки пленарного

засідання чергової сесії

Лиманської районної ради

сьомого скликання

 

 

На підставі статті 46,  частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до підрозділу 3.3. Регламенту роботи Лиманської районної ради VІІ скликання:

 

 1. ЗАТВЕРДИТИ план підготовкипленарного засідання чергової сесії Лиманської районної ради VІІ скликання згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  керівника апарату, керуючого справами В.В.Гапоненка.

 

 

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                        Г.О.Тефтул

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

районної ради

від  04.04.2017

№  16/2017-РР

 

ПЛАН ПІДГОТОВКИ

чергової сесії Лиманської районної ради VІІ скликання

 

орієнтовно 24 травня 2017 року

о 10.00.

сесійна зала районної ради

 

№ з/п Перелік заходів Термін Відповідальні
1.

 

Повідомлення Лиманській районній державній адміністрації про надання пропозицій до порядку денного чергової  сесії районної ради з направленням відповідного листа 06.04. Гапоненко В.В.

 

 

2. Інформування депутатів щодо плану підготов-ки  чергової сесії районної ради через веб-сайт районної ради 06.04. Гапоненко В.В.

 

3. Підготовка проектів рішень районної ради з питань порядку денного  чергової сесії районної ради    До 21.04. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

 

4. Остання дата прийому проектів рішень 21.04. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В. 

5. Розміщення на сайті районної ради проектів рішень, запропонованих до розгляду на черговій сесії районної ради Одразу після надходження від суб’єкта подання Гапоненко В.В.

 

6. Підготовка орієнтовного порядку денного чергової сесії районної ради До 28.04. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

7. Підготовка графіка засідань постійних комісій районної ради До 28.04. Гапоненко В.В.

Жердецький В.М.

8. Інформування членів президії та запрошених про дату засідання президії районної ради До 05.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

9. Інформування депутатів про спільне та окремі засідання постійних комісій районної ради для розгляду проектів рішень з питань  рекомендова-ного порядку денного чергової сесії районної ради До 05.05. Гапоненко В.В.

Жердецький В.М.

Гуменна Ю.В.

Куратори постійних комісій

10. Підготовка проекту розпорядження районної ради про скликання чергової  сесії районної ради До 10.05. Гапоненко В.В. Гуменна Ю.В
11. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні президії районної ради (порядок денний, проекти рішень) До 12.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

12. Підготовка порядку ведення президії районної ради До 12.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

13. Розмноження необхідної кількості примірників проектів рішень районної ради для розгляду на засіданні президії, спільному та окремих засіданнях постійних комісій, формування папок з матеріалами для депутатів До 05.05.

 

Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

Жердецький В.М.

 

14. Передача депутатам папок з проектами рішень з питань порядку денного  чергової сесії районної ради До 13.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

Жердецький В.М

15. Повідомлення про дату проведення  чергової  сесії та рекомендований порядок денний у засобах масової інформації До 13.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

16. Засідання президії районної ради 22.05.

14.00. год.

Тефтул Г.О.

Ососкало І.А.

Гапоненко В.В.

17. Доопрацювання рекомендованого порядку денного чергової сесії районної ради з урахуванням зауважень, доповнень президії (за наявністю) До 23.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

18. Підготовка порядку ведення спільного засідання постійних комісій До 14.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

19. Забезпечення приміщень для проведення спільного та окремих засідань постійних комісій районної ради До 05.05 Гапоненко В.В. Рикун В.М
20. Розгляд питань рекомендованого порядку денного чергової сесії:

– на окремих засіданнях постійних комісій;

– на спільному засіданні постійних комісій;

 За окремим графіком

22.05.  14.15.

Тефтул Г.О.

Ососкало І.А.

Гапоненко В.В.

21. Узагальнення пропозицій та зауважень президії, постійних комісій районної ради та передача їх ініціаторам розгляду питань порядку денного чергової сесії для доопрацювання  

До 23.05.

Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В

22. Підготовка списку запрошених на пленарне засідання  чергової сесії районної ради До 17.05. Гапоненко В.В. Гуменна Ю.В.
23. Запрошення депутатів районної ради на пленарне засідання чергової сесії районної ради До 20.05. Гуменна Ю.В.

Жердецький В.М.

24. Запрошення керівників районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, а також інших осіб до участі у роботі  чергової  сесії районної ради До 20.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

Жердецький В.М.

25. Запрошення представників засобів масової інформації До 20.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

Жердецький В.М

26. Доопрацювання рекомендованого порядку денного чергової сесії районної ради (у разі необхідності) До 23.05. Гапоненко В.В.,

Гуменна Ю.В.

автори проектів рішень

27. Доопрацювання проектів рішень районної ради з питань рекомендованого порядку денного  чергової сесії районної ради та повернення їх до апарату районної ради ( у разі необхідності)  

До 23.05.

Автори проектів рішень,

Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

28. Уточнення доповідачів та співдоповідачів в обговоренні питань порядку денного на пленарному засіданні чергової сесії районної ради До 22.05. Гапоненко В.В.

Куратори постійних комісій

29. Підготовка порядку ведення  чергової сесії районної ради До 20.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

30. Розмноження необхідної кількості примірників доопрацьованих проектів рішень районної ради, формування папок з матеріалами для депутатів та запрошених (за необхідності) До 23.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

ЖердецькийВ.М

31. Підготовка зали, підсилення, освітлення, системи кондиціювання 23-24.05. Рикун В.М.

Гапоненко В.В.

32. Підготовка  електронної системи поіменного голосування 23-24.05. Гапоненко В.В.
33. Забезпечення цифрового аудіозапису сесії 24.05. Гапоненко В.В.

Гуменна Ю.В.

34. Проведення чергової сесії районної ради Орієнтовно

24.05.

о 10.00. год.

Тефтул Г.О.

Ососкало І.А.

 

 

 

Заступник голови

 районної ради                                                                             І.А.Ососкало

 

 

Про скликання позачергової 16 сесії Лиманської районної ради УІІ скликання

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

від 04 квітня 2017 року                        № 15/2017-РР

 

 

 

 

 

 

 

Про скликання  позачергової  16 сесії

Лиманської районної ради

УІІ скликання  

 

 

На підставі статей 43, 46, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. СКЛИКАТИ засідання позачергової  16 сесії Лиманської районної ради УІІ скликання  12 квітня 2017 року о 15.00. год.  в  сесійній  залі  районної  ради.

 

 1. Рекомендувати для розгляду на   пленарному  засіданні   позачергової   16  сесії районної  ради УІІ  скликання наступні питання:

2.1. Про внесення змін і доповнень до рішення Лиманської районної ради від 23.12.2016. №172-УІІ «Про районний бюджет Лиманського району на 2017 рік».

2.2. Про передачу будівлі  рибоприймального пункту зі спільної власності територіальних громад сіл і селищ Лиманського району до комунальної власності територіальної громади Сичавської сільської ради

2.3. Депутатські запити

2.4. Інші питання

 

 1. Запросити на    пленарне   засідання  позачергової 16 сесії Лиман-ської районної ради УІІ скликання виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації, виконувача обов’язків керівника Комінтернівської місцевої прокуратури, начальника Лиманського відділу  поліції.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                          Г.О.Тефтул