агрохолод

Інформація про повторний продаж на аукціоні за методом зниженням ціни в електронній формі об’єкту державної власності групи А – єдиний майновий комплекс Державного підприємства ”Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної техніки і технології „Агрохолод”

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області

Інформація про повторний  продаж на аукціоні  за методом зниженням ціни в електронній формі

об’єкту державної власності групи А  – єдиний майновий комплекс  Державного підприємства ”Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної техніки і технології „Агрохолод”

 

Назва об`єкту приватизації: єдиний майновий комплекс  Державного підприємства ”Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної техніки і технології „Агрохолод” (ДП НДКТІХТТ „Агрохолод”).

 

Адреса об`єкта  приватизації: Одеська область, Лиманський район, 21 км Старокиївського шосе, 55 „д”.

 

Код об’єкта за ЄДРПОУ:   21014029.

 

Вид діяльності об’єкта:  розробка  сучасних ресурсно- та енергозберігаючих технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

 

Відомості  про об`єкт приватизації. 

Підприємство розташовано в Лиманському районі (на території  Фонтанської сільської ради), на відстані 2 км  від  м. Одеси.

До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. кв. м., у тому числі:

Будівлі: корпусу № 1 (літ. А,А1) загальною площею 15943  кв.м., до якого входять дві адміністративної будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ. В,В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1188,1 кв.м.; корпусу № 1а (літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 кв.м.; корпусу № 3 (літ. З) з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 кв.м.

Споруди: модуль „Кисловодський” (літ. Г) площею 482,3 кв.м, модуль „Свердловський” (літ. Д) площею 925,1 кв.м, модуль „Серпуховський” (літ. Е) площею 1442 кв.м, модуль „Севастопольський” (літ. И) площею 339,3 кв.м; склади (літ. К, Н, О)  загальною площею 263,3 кв.м., блоки та споруди для води.

 – Машини, обладнання, інвентар – 36 одиниць.

 

Майно підприємства розташовано на земельної ділянці 4,6 га, підприємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та водовідведення, енергозабезпеченням,  територія огороджена. Технологічне обладнання демонтоване і на підприємстві відсутнє.

Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, які підлягають  капітальному ремонту.

 

 Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га.

 

Кадастровий номер: 5122786400:01:001:2882.

 

Категорія земель: землі промисловості.

 

Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підприємства.

 

Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

 

Основні показники діяльності підприємства.

Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство не здійснює.

Статутний капітал становить 1500,0 тис. грн.

Заборгованість станом на 30.06.2017р.: дебіторська – 1,4 тис. грн., кредиторська – 5976,3 тис. грн., у т.ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 835,7 тис. грн., зі страхування – 1689,4 тис. грн., з бюджетом – 2514,3 тис. грн., інші  зобов`язання – 936,9 тис.грн., збитки за І півріччя 2017 року – 335,2 тис. грн.

Чисельність працюючих: 5 осіб, у тому числі: директор, головний бухгалтер, головний інженер, 2 одиниці обслуговуючого персоналу, кількість робочих місць – 5.

 

Початкова ціна

Об’єкта без  ПДВ                            – 18 788 546,0  гривень.

ПДВ                                                 –   3 757 709,20 гривень.

Початкова ціна

об’єкта  з  ПДВ                             –  22 546 255,20 гривень.

 

Умови продажу об’єкта:   

 

  1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ „Агрохолод”, яке приватизується.
  2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ „Агрохолод” не передбачається. Покупець самостійно вирішує подальшу спеціалізацію використання об’єкту.
  3. Покупець зобов’язаний забезпечити:

3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.

3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у кількості 10 одиниці.

3.3. Дотримання санітарних,  екологічних та протипожежних норм експлуатації  об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.4. Протягом 6 місяців після підписання акту-приймання передачі:                            – здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ „Агрохолод” з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законодавством порядку

      – здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ „Агрохолод”, які підлягають постійному зберіганню,  до державного архіву міста Одеси.

3.5. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акту приймання-передачі погашення кредиторської заборгованості станом на 30.06.2017р. у сумі 5976,3 тис. грн., у т.ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 835,7 тис. грн., зі страхування – 1689,4 тис. грн., з бюджетом – 2514,3 тис. грн., інші  зобов`язання – 936,9 тис.грн., та погашення кредиторської заборгованості, яка буде визначена за період з 30.06.2017р. по дату підписання акту приймання-передачі.

  1. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом           3 років з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження з регіональним відділенням .
  2. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно з чинним законодавством.

 

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та платежі за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок одержувача РВ ФДМУ по Одеській області,  р/р №37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса,  МФО 828011, код 20984091.

 

Грошові кошти у розмірі 2 254 625,52 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р №37318033000044; МФО 820172; код  20984091; Банк ДКСУ                       м. Київ.

 

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% (одного відсотка) від  початкової ціни  об’єкта приватизації.

 

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні  – 23 жовтня 2017 року  до 17.00 години.

Аукціон в електронній формі за методом зниженням ціни буде проведено філією „Київський аукціонний центр” ПАТ ДАК „НМАЦ”              27 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,  у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні  та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на адресу веб-сайту ПАТ ДАК  „НМАЦ” www.nmac.net.ua

 

            Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані  направити  на  адресу  ПАТ ДАК „НМАЦ”: м. Київ,                 вул. Євгена Сверстюка, 15  оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

 

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 години  при сприянні регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області.

 

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

 

Додаткову інформацію можна отримати в  регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області за адресою: м.Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11 поверх, каб. 1109, за телефоном 731-50-36.