Символіка Лиманського району

Герб Лиманського району00

Герб Лиманського району

Прапор

Прапор Лиманського району

 

 

Затверджено  рішенням районної ради

від  28.07.2009р. 

296-У

 

ОПИС

СИМВОЛІКИ ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ГЕРБ

Герб Лиманського району становить собою заокруглений щит (на означення належності до територіальної геральдики) пропорції 5:6.

Щит    розділений    вертикально    головною    гербовою    фігурою адміралтейським якорем на геральдичне праве синє поле та геральдичне ліве золоте поле. Якір у контрастних тинктурах на синьому тлі золотий, а на золотому – синій.

У синьому полі — срібний лелека стоїть у золотому кублі (гнізді), у золотому полі – стилізоване зображення замка.

Щит увінчаний золотою територіальною короною.

Вінок колосся із зеленою виноградною лозою обвиває гербовий щит з двома гронами винограду натурального кольору.

Під щитом вінок обвитий гасловою стрічкою у вигляді українського рушника з вишивкою геометричного стилю хрестиком традиційного червоно-чорного забарвлення.

Гербові фігури.

Головна гербова фігура — якір. Найпоширеніше тлумачення у геральдиці – символ вірності. В українській традиції символізує приморські терени, судноплавство, морське господарство. Адміралтейський якір на відміну від якоря-кішки додатково підкреслює саме морський, а не річковий характер символіки.

Лелека у кублі. Лелека – символ добра, “Божа птиця”. Символізує щастя, добробут і затишок у домі, виступає також символом праці та відданості. Коли лелека на кублі, то основна символіка — родючість, оберіг народження дітей.

Замок – символ убезпеченості території, залюдненості, цивільного життя. На щиті герба Комінтернівського району вказує на замок Куриса у Петрівці.

 

Символіка зовнішніх елементів герба

Вінок   колосся   обраний   як   найхарактерніший   символ   місцевості, гербова фігура з хлібного колосся є однією з найпоширеніших символів українського села. Зазвичай символізують добробут, сумлінну працю, мирне життя. Також в геральдиці виступає як ординарний символ християнства.

Виноградна лоза символізує родючість та ефірність в ім’я спільної ідеї, внутрішньої згоди. Символ південного краю, виноградарства та виноробства.

 

ПРАПОР ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ.

Прапор є відгербовий. Співвідношення 2:3. Горизонтальний зі стандартним кріпленням. На синьому полі жовтий вексилологічний трикутник, що продовжений горизонтально двома тонкими (1/10) смугами малинового та білого забарвлення.

У кольорах прапору враховано традиційні для українців барви, а також народів, нащадки яких мешкають на території Лиманського району: греків, сілежців та баварців (прапор Греції блакитно-білі смуги, що повторяються, у лівому горішньому куті білий хрест на блакитному тлі; Сілезії – біла та блакитна рівновеликі смуги; головна геральдична фігура баварського гербу сині ромби на срібному перев’язу).

Символіка кольорів.

Золотий         сталість,    справедливість,    великодушність,    багатство,

вірність, чистота, Божа благодать.

Срібний чистота помислів, безвинність, слушність, цнотливість, вилиск Божої благодаті.

Синій – велич, краса, ясність, злагода, м’якість.

У вексиліумах геральдичні метали, зазвичай, замінюються на жовтий та білий кольори. Узвичаєне українське тлумачення кольорової гами прапорів: жовтий — хлібне поле, синій — ясне небо.

Малиновий колір в українській вексилології відповідає пурпурній тинктурі в геральдиці та символізує гідність, силу, набожність, могутність, поміркованість та щедроти.

 

 

Додаток  4

до рішення районної ради

від 28.07.2009р. 

296-У

 

 

 

Положення

про порядок використання символіки

 Лиманського району Одеської області

 

  1. Це Положення у відповідності до історичної традиції, чинного законодавства та сучасної міжнародної практики визначає правовий статус гербу та прапору Лиманського району, регламентує порядок їхнього використання, відтворення та тиражування.
  2. Герб

2.1. Герб району є місцевим символом, який наслідує історичну традицію побутування територіальної геральдики, офіційним атрибутом органів місцевого самоврядування.

2.2. Графічне   зображення   еталона   герба   в   авторському виконанні та супровідні документи (Положення, Опис) зберігаються у сесійній залі районної ради, дублікат – у музеї і має вільний доступ для ознайомлення мешканців та гостей району.

2.3.  Репродрукування    та   тиражування     герба     району здійснюється:

2.3.1. у вигляді кольорового, чорно-білого зі застосуванням відповідних      шаффіровок,   об’ємного   чи графічного зображення;

2.3.2.  довільною  технікою  виконання  та  з різноманітних матеріалів;

2.3.3.  довільних  розмірів  з  дотриманням  геральдичної пропорції щита 5:6.

2.4. Зображення герба відтворюється:

2.4.1. еталонне відтворення в матеріалі у сесійній залі районної ради;

2.4.2.  дублікатне  відтворення  на фасаді  будинку районної ради;

2.4.3. на бланках, штампах та печатці для урочистих церемоній представницьких та виконавчих органів;

2.4.4. на офіційних виданнях районної ради;

2.4.5.   на центральних магістралях при в’їзді  на територію району.

2.5. Зображення гербу використовується:

2.5.1.  як елемент святкового оформлення під час урочистих церемоній та районних свят поруч з державним гербом.

2.5.2.   на  почесних  грамотах,   вітальних  листах,   пам’ятних адресах,   історичних   документах:   угодах   про   дружбу   та співробітництво та іншій діяльності передба-ченій Законом  “Про місцеве самоврядування в Україні”;

2.5.3. на дипломах творчих премій, відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту тощо.

2.5.4.  на форменому одязі службовців військових частин і органів Міністерства внутрішніх справ України, які постійно перебувають в Комінтернівському районі.

На   печатках   та   офіційних    виданнях,    форменому    одязі розміщується зобра-ження гербу без зовнішніх елементів.

2.6. Усі підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть використовувати лише зображення гербу згідно з еталоном та обов’язковим збереженням геральдичних пропорцій і форми щита з дозволу районної ради.

2.6.1. підприємства, установи, фізичні особи, приватний транспорт та транспорт комерційного використання з дозволу районної ради, на підставі угоди з нею та відповідно до положення “Про гербовий збір за право використання символіки району”, яке затверджує голова районної ради.

У “Положенні про гербовий збір за право використання символіки району” має бути зазначено, що згадані суб’єкти господарської діяльності зобов’язані до сплати Гербового збору, який складає 0,1% вартості продукції. Кошти від Гербового збору надходять до районного бюджету і можуть бути використані лише на культурно-освітні цілі, переважно на реставрацію пам’яток та краєзнавчі видання. Дозвіл на користування зображення районного герба передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він означений, або за якість послуг, що надані у супроводі зображення місцевої символіки. У разі втрати популярності товару або послуг через погіршення якості, власник знаку – районна рада має право розірвати угоду з фірмою-виробником товарів чи послуг.

Дія цього пункту Положення не поширюється на культурно-освітні та навчальні заклади, Збройні сили, юридичні та фізичні особи, що використовують зображення герба району з метою національно-патріотичного, гуманістичного виховання молоді та формування національної свідомості громадян України.

2.7.    Виключне   право   на   використання   герба   належить районній раді. Відповідальність за дотримання вимог щодо його використання покладається на голову районної ради.

2.8.   Не дозволяється без спеціальної згоди районної ради використання герба у випадках не передбачених цим Положенням;

  • У випадку наруги над гербом району, на фізичну чи юридичну особу, що вчи-нила такі дії накладається адміністративне стягнення (штраф), чи покарання у визначеному законодавством України порядку.

 

                                                              3.Прапор

3.1.Прапор району є місцевим символом, який успадковує історичну традицію побутування міської вексилології, офіційним атрибутом органів місцевого самоврядування.

Прапор району є основним демократичним символом самоврядування територіальної громади.

Кожен громадянин України, який постійно проживає у Лиманському районі Одеської області, має право власності на правильно вексилологічно виконаний дублікат районного прапору та право на вільне використання прапору під час державних, національних, релігійних та місцевих свят, а також вивішування прапору на спеціально пристосованому флагштоку біля власного помешкання під час родинних урочистостей та прийому гостей. Приватний власник дублікату районного прапору не має права використовувати його з комерційною метою.

У випадку свідомого не дотримання Положення про районний прапор, такі дії можуть розглядатися як наруга над районною символікою.

Догляд за дотриманням вимог тиражування та використання приватних дублікатів районного прапору покладено на Голову районної ради або може бути делегованим спеціальній комісії з трьох депутатів районної ради, склад якої затверджується її сесією. У випадку не можливості узгодження позицій про використання приватних дублікатів районного прапору між суб’єктом використання та суб’єктом догляду, кожна з зацікавлених сторін має право звернення до Геральдичної колегії Одеської обласної ради.

3.2. Графічне зображення еталону прапора в авторському виконанні та супровідні документи (Положення, Опис) зберігаються у сесійній залі районної ради, дублікат – у музеї і має вільний доступ для ознайомлення мешканців та гостей району.

Еталон прапора району в матеріалі встановлюється у службовому кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації, а на час проведення сесій районної ради вноситься до сесійної зали районної ради. Дублікат вивішується на флагштоку перед центральним входом до будинку районної ради.

Еталон прапору також використовується за окремими дорученнями голови районної ради:

3.2.1.  у   приміщеннях,  де   проходять   прийоми   офіційних делегацій;

3.2.2.  у приміщеннях, де відбуваються урочисті церемонії;

3.2.3.  під час поховання видатних мешканців району.

  1. Репродукування та тиражування прапора району здійснюється:

3.3.1. у вигляді кольорового, чорно-білого зі застосуванням міжнародного літерного позначення або відповідних геральдичних шаффіровок графічного зображення;

3.3.2.   довільною   технікою   виконання   та   з   різноманітних матеріалів;

3.3.3. довільних розмірів  з  дотриманням  вексилологічної пропорції, що відповідає статусу району.

3.4. Зображення прапора відтворюється на офіційних виданнях районної ради;

3.5. Зображення прапору району використовується:

3.5.1.  як елемент святкового оформлення під час урочистих церемоній та районних свят поруч із державним прапором.

3.5.2.   на  почесних  грамотах,   вітальних  листах,   пам’ятних адресах   та   іншій   діяльності   передбаченій   “Законом   про місцеве самоврядування”;

3.5.3. на дипломах творчих премій, відзнаках престижу у сфері політики, бізнесу, культури та спорту тощо.

3.5.4. на  офіційних   будинках   районної   ради,   районної державної    адміністрації,  їхніх структурних    підрозділів, підпорядкованих їм районних органів, підприємств та установ, а також на житлових будинках -у дні державних і місцевих свят.

3.5.5.  у місцях проведення міжнародних, державних заходів – під час їх проведення в районі;

3.5.6.   під час урочистих заходів, що проводяться органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, районними громадськими об’єднаннями, підприємст-вами, установами та організаціями,   незалежно   від   форми   власності,   за   їхнім бажанням.

3.6. Усі підприємства, установи, організації районного підпорядкування можуть використовувати прапор згідно з еталоном та обов’язковим збереженням вексико логічної пропорції лише з дозволу районної ради.

3.6.1.    підприємства,   установи,   фізичні   особи,   приватний транспорт   та   тран-спорт   не   мають   право   використання районного прапору з комерційною метою.

3.6.2.        Зображення       прапору       як       виняток       може використовуватися на продукції місцевого виробництва або на місцевому транспорті у тому числі міжміського призначення з дозволу районної ради, на підставі угоди з нею та відповідно до  положення  “Про  гербовий  збір  за  право  використання символіки  району”,  яке  затверджує  голова районної ради. Порядок надходження гербового збору та його використання аналогічне сплаті за використання зображення герба району. Дозвіл на користування зображення районного прапора передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому він означений, або за якість послуг, що надані у супроводі зображення місцевої символіки.

Дозвіл на використання прапору району надається районною радою лише на визначений угодою термін часу, що не перевищує 1 рік, з правом подовження. У разі втрати популярності товару або послуг через погіршення якості, власник знаку — районна рада має право достроково розірвати угоду з фірмою-виробником товарів чи послуг.

3.7. Культурно-освітні, навчальні заклади, громадські установи районного    підпорядкування    зобов’язані    вивішувати    районний  прапор під час державних та місцевих свят.

3.8.   Не дозволяється без спеціальної згоди районної ради використання прапору у випадках передбачених цим Положенням.

3.9.   Використання  прапора району у  випадках,  які  не  є обов’язковими, здійснюється за умови отримання дозволу, порядок видання якого визначається        розпорядженням  голови районної ради.

3.10.  За обставин, коли здійснюється одночасне підняття Державного прапора України, прапорів інших держав та прапора області, прапор району не може перевищувати їх за розмірами та розміщується вексилологіно праворуч від них (для глядачів).

3.11.   У випадку одночасного підняття прапора району та прапора будь-якої установи (якщо воно розташовані поруч) прапор установи не повинен     перевищувати     прапор     району     та розташовуватися праворуч від нього.

3.12.  У випадку наруги над прапором району, на фізичну чи юридичну особу, що вчинила такі дії накладається адміністративне стягнення (штраф), чи покарання у визначеному законодавством України порядку.

 

 Заступник голови Комінтернівської
 районної ради                                                                              Т.С. Китайська

 

Зміни внесено відповідно до рішення районної ради від 12.08.2016 року №106-УІІ “Про зміну найменування  та місцезнаходження Комінтернівської  районної ради Одеської області”

 

 

 

 

 

Друкувати Друкувати