Доступ до публічної інформації

Інформаційні запити приймаються:

з понеділка по п’ятницю – з 8.00 до 17.00
перерва – з 13:00 до 14:00
вихідні: субота, неділя

Для звернення:

–  усно: номер телефону  0 (4855) 9-11-40, 4-01-38

–  письмово: за адресою: 67500, Одеська область, Лиманський район, смт Доброслав, проспект 40-річчя Визволення,1 Лиманська районна рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

факсом:    (04855) 9-11-40;

– електронною поштою: lymanska-rada@odessa.gov.ua, lymanska-rada@ukr.net

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 18 січня 2017 року                                                                  № 5/2017-РР

 

 

Про забезпечення виконання Закону України

«Про доступ до публічної  інформації»

в апараті Лиманської районної ради

 

Відповідно до частини 7 статті 55 та частин 1, 2 статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», наказу Міністерства юстиції України від 26 травня 2011 року № 1434/5 «Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації», з метою забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні районної ради:

 

 1. ВСТАНОВИТИ, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням повноважень, Лиманська районна рада є розпорядником публічної інформації стосовно:

– інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації Лиманською районною радою, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні районної ради;

– інформації, що була отримана або створена виконавчим апаратом Лиманської районної ради у процесі забезпечення діяльності Лиманської районної ради та її органів, та яка знаходиться у володінні районної ради.

Лиманська районна рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

– адресованими безпосередньо до депутатів Лиманської районної ради, посадових осіб Лиманської районної  ради;

– стосовно інформації інших органів влади Лиманського району;

– стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 1. Визначити, що публічна інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законодавчих актів оприлюднюється шляхом розміщення її на офіційній веб-сторінці районної ради (http://lymanska-rada.odessa.gov.ua), та/або на дошці оголошень районної ради (смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення,1 перший поверх).
 2. Запровадити систему обліку документів, що знаходяться у районній раді (додаток 1). Відповідальність за облік документів у системі покласти на загальний відділ районної ради.
 3. Визначити відповідальними за опрацювання запитів та підготовку матеріалів запитувачам інформації відповідні структурні відділи аппарату районної ради, у володінні яких знаходиться запитувана інформація.
 4. Визначити місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також місце, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки – кабінети організаційного та юридичного відділів адміністративного приміщення № 1 районної ради (смт Доброслав, проспект 40-річчя Визволення,1).
 5. Затвердити форми запитів на отримання публічної інформації згідно з додатком 2, перелік відомостей, що становлять публічну інформацію згідно з додатком 3 та перелік відомостей, що становлять службову інформацію, згідно з додатком 4.
 6. 7. Керівнику апарату, керуючому справами районної ради забезпечувати координацію робіт з інформаційного наповнення та супроводження веб-сайту районної ради з урахуванням вимог, передбачених статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 1. 8. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Комінтернівської районної ради від 19 травня 2011 року № 24/2011-РР «Про забезпечення доступу до публічної інформації в Комінтерніській районній раді».
 2. 9. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                                      Г.О. Тефтул


                                 Додаток 2

                                                                   до розпорядження голови районної ради

                                                                   від «18» січня  2017 року

                                                                   № 5/2017-РР

 

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації

від фізичної та юридичної осіб у письмовому вигляді

Розпорядник інформації                               Лиманська районна рада

пр. 40-річчя Визволення, 1,

смт. Доброслав, Лиманський район,

Одеська область, 67500

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Прізвище, ім’я  та по батькові,

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

(Загальний опис необхідної інформації)
 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою

 

(Вказати поштову адресу)
Факсом

 

(Вказати номер факсу)
Електронною поштою

 

(Вказати e-mail)
 

Необхідне підкреслити

 

Контактний телефон запитувача
Дата запиту, підпис

 

             Додаток 3

                                                                          до розпорядження голови районної ради

                                                                          від «18» січня2017 року

                                                                          № 5/2017-РР

 

Перелік відомостей, що становлять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Лиманської районної ради 

 1. Рішення районної ради.
 2. Розпорядження голови районної ради з питань діяльності районної ради.
 3. Проекти рішень районної ради.
 4. Протокольні доручення.
 5. Положення про президію районної ради та її склад.
 6. Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Лиманської районної ради та її склад.
 7. Доручення, дані на засіданнях президії, погоджувальної ради Лиманської районної ради.
 8. Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Одеської обласної ради.
 9. Списки депутатів районної ради.
 10. Перелік постійних комісій районної ради.
 11. Протоколи пленарних засідань районної ради, засідань президії.
 12. Протоколи засідань постійних комісій районної ради.
 13. Тижневі плани основних заходів, в яких бере участь районна рада.
 14. Дані та звіти щодо розгляду звернень громадян, які надійшли до районної ради.
 15. Статистична інформація по запитах депутатів районної ради.
 16. Графік прийому громадян керівництвом районної ради.
 17. Перелік депутатських фракцій в районній раді.
 18. Інформація про структуру апарату та органів районної ради.
 19. Вакансії, порядок проходження конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті районної ради.
 20. Положення про геральдичну колегію районної ради.
 21. Інформація про проведення районною радою процедур державних закупівель.
 22. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 23. Перелік підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області (їх місцезнаходження та ПІБ керівників).
 24. Районний бюджет Лиманського району на відповідний рік.
 25. Звіт про виконання районного бюджету Лиманського району за відповідний рік.
 26. Звіти депутатів районної ради.
 27. Декларації про доходи голови районної ради та його заступника.

 

Заступник голови

районної ради                                                                       І.А. Ососкало

 

 

                                                                    Додаток 4

                                                                    до розпорядження голови районної ради

                                             від «18» січня2017 року

                                                                    № 5/2017-РР

 

 

 

Перелік відомостей, які становлять службову інформацію

 

 1. Відомості у сфері оборони країни, що не віднесені до державної таємниці.
 2. Відомості у сфері інформаційної безпеки:

– про надання допуску та доступу до державної таємниці;

– про організацію та ведення секретного діловодства;

– про організацію технічного та криптографічного захисту інформації в Одеській обласній раді;

– про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для інформації, яка циркулює на окремих об’єктах інформаційної діяльності;

– про засоби захисту інформації, про роботу зазначених засобів на об’єктах інформаційної діяльності; про організацію, стан, плани розвитку системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

 1. Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, що розкривають сили та засоби охорони, транспортну одиницю, час або маршрут руху.
 2. Інформація, що утворюється з використанням документів з обмеженим доступом з грифом «Для службового користування».

 

Заступник голови

районної ради                                                                       І.А. Ососкало

 

 

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Лиманською районною радою за запитом на інформацію.