Відділ об’єднаного трудового архіву сільських та селищних рад

Звіт

про роботу відділу обєднаного трудового архіву за 9 місяців 2018 року

 

На сьогоднішній день в трудовому архіві на зберіганні знаходиться 11379 одиниць збереження по 170 фондам. Це документи з особового складу організацій, підприємств, установ, які після припинення своєї діяльності передали напрацьовані документи на зберігання. Найбільша кількість документів міститься  в таких фондах: Мехколона № 25, СТОВ імені Мічуріна, СТОВ “Надія”, СТОВ “Ониськове”, ТОВ “Сичавське”, ТОВ “Петрівське”,   СТОВ  «Колос»,   Фонтанська   ЗОШ  соціальної   реабілітації,

ТОВ “Шомполівське”, ПСП “Новомиколаївська птахофабрика”, ТОВ “Чорноморська птахофабрика”, ТОВ “Мрія”, ТОВ “Промінь-97”, ТОВ “Кордонське”.

На виконання районної Програми «Архів – захист історичної пам’яті Одещини» на 2018-2020 роки» виділено кошти в сумі 36,00 тис.грн. на встановлення нової протипожежної та охоронної сигналізації в архівосховищах та робочій кімнаті архіву.

За звітний період відремонтовано 26 документів з паперовою основою по  фонду ТОВ  “Мрія”, СТОВ “Надія”, СВК “Кубанський”, Комінтернівська ремонтно-будівельна дільниця, ТОВ “Шомполівське”, ТОВ «Чорноморська птахофабрика».

Проведено картонування 120 документів  з особового складу (накази, відомості нарахування заробітної плати, книги обліку трудового стажу та заробітку колгоспника) по  фондам:

– СВК «Світанок» – 27 од.зб.;

– ПАТ «Комінтернівський райпостач» – 9 од.зб.;

– КСП «Петрівське» – 19 од.зб.;

– СТОВ “Комінтернівська птахофабрика” – 10 од.зб.;

– кооператив «Прогрес» – 8 од.зб.,

– ДПІ  у Комінтернівському районі ” – 35 од.зб.,

– ПП «Віраж» – 2 од.зб.;

– ТОВ «Комплекс ефективної перевалки» – 3 од.зб.;

– ТОВ «ПЕ» – 7 од.зб.

За 9 місяців 2018 року  відділом об’єднаного трудового архіву упорядковано 120 справ.

 

         Прийнято на зберігання документів з особового складу  на 29 одиниць збереження по 5 фондам:

– ПАТ «Комінтернівський райпостач» – на 9  справ за 1986-2003 роки;

– кооператив «Прогрес» – 8 справ за 1989-1998 роки.;

– ПП «Віраж» – 2 справи за 2001-2005 роки;

– ТОВ «Комплекс ефективної перевалки» – 3 справи за 2016-2018 роки;

– ТОВ «ПЕ» – 7 справ за 2014-2018 роки.

Продовжено  роботу над  створенням електронної бази даних по описах з особового складу.

Ведеться робота над базою даних до ліквідованих організацій (57 організації), які зверталися до відділу  об’єднаного трудового архіву, але документи в яких з особового складу були втрачені чи не велися.

 

Описано документів з особового складу та погоджено  Експертно-перевірочною комісією (ЕПК) державного архіву Одеської області на  29 одиниць збереження по наступним фондам:

– ПАТ «Комінтернівський райпостач» – 9 од.зб.;

– кооператив «Прогрес» – 8 од.зб.,

– ПП «Віраж» – 2 од.зб.;

– ТОВ «Комплекс ефективної перевалки» – 3 од.зб.;

– ТОВ «ПЕ» – 7 од.зб.

 

За дев’ять місяців 2018 року до відділу об’єднаного трудового архіву надійшло 597 запитів від громадян та організацій – видано 597 позитивних відповідей.

Більшість запитів надходять від громадян – мешканців Лиманського району, на другому місці запити, які надходять від громадян, які проживають за межами району та Одеської області, а потім ідуть запити від громадян, які проживають за межами України. Також до відділу надходять запити від управлінь Пенсійного фонду України різних областей про підтвердження факту роботи громадян на підприємствах, організаціях та установах району, документи яких знаходяться у відділі на зберіганні. Крім цього надходять листи від Суворовського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в м.Одесі  про перевірку вже нарахованих пенсій громадянам за різні роки.

 

 

Начальник відділу об’єднаного трудового архіву                         Р. К. Колосова

 

 

 

*********************

Додаток 1

до рішення районної ради

від 24 липня 2015 року

№717-УІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ об’єднаного трудового архіву сільських та селищних рад  Комінтернівської районної ради.

 

 1. Відділ об’єднаного трудового архіву сільських та селищних рад Комінтернівської районної ради (далі – Відділ) створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб – підприємців, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – архівні документи), відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 29 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”.

Архівні документи передаються до Відділу  у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.

 1. Відділ утворюється за рішенням районної ради на підставі делегування сільськими, селищними радами району частини власних повноважень на його створення і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, отриманих за науково – технічне опрацювання і зберігання архівних документів, та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.
 1. Відділ підпорядковується засновнику – Комінтернівській районній раді, та підзвітний і підконтрольний Державному архіву Одеської області.
 1. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями районної ради, іншими нормативно – правовими актами та положенням про відділ об’єднаного трудового архіву.
 1. Основними завданнями Відділу є:

– забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;

– додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 1. Для виконання покладених на Відділ завдань йому надається право:
 1. Відділ працює відповідно до річного плану, який затверджує голова районної ради та звітує перед зазначеною посадовою особою про проведену роботу.
 1. У Відділі зберігаються:
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної ради.
 1. Начальник відділу об’єднаного трудового архіву:

– організовує діяльність Відділу, персонально відповідає за виконання покладених на Відділ завдань;

– вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу представників підприємств, установ і організацій – джерел комплектування,  інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

– проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції Відділу;

– представляє  Відділ з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

 1. Службові обов’язки працівників Відділу об’єднаного трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються головою районної ради.
 1. Штатний розпис Відділу об’єднаного трудового архіву затверджує районна рада з урахуванням виконання всіх покладених на архів завдань, кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів довідкової роботи.
 1. Порядок взаємодії Відділу з іншими підрозділами районної ради визначає голова районної ради.
 1. Відділ об’єднаного трудового архіву має власну печатку зі своїм найменуванням і бланки для засвідчення архівних довідок, копій, витягів з архівних документів.

 

 

Голова Комінтернівської

районної ради                                                                        Г.О.Тефтул


Поштова адреса відділу: смт Комінтернівське, вул. Центральна, 75

 тел. 04855-9-12-96

Начальник відділу – Колосова Раїса Костянтинівна