Про районний бюджет Лиманського району на 2019 рік

ЛИМАНСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

від 21 грудня 2018 року                                          2493-УІІ

 

 

Про районний бюджет Лиманського району на 2019 рік

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Лиманська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

–  доходи районного бюджету у сумі 490 635 725,00, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 489 153 700,00 гривень , доходи спеціального фонду районного бюджету   1 482 025,00 гривень , згідно з додатком № 1 цього рішення;

–  видатки районного бюджету у сумі  490 635 725,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету  486 153 700,00 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету  4 482 025,00 гривень.

В тому числі: надання кредитів з районного бюджету у сумі 200 000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду  районного бюджету – 200 000,00 гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

– профіцит районного бюджету у сумі 3 000 000,00 гривень, в тому числі загального фонду районного бюджету 3 000 000,00 гривень,  згідно з додатком № 2 до цього рішення.

– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 3 000 000,00 гривень, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

– оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі – 100 000,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

– резервний фонд місцевого бюджету у розмірі  200 000,00  гривень, що становить 0,04 відсотків  видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами за програмно-цільовим методом, у тому числі по загальному фонду 486 153 700,00 гривень та спеціальному фонду 4 482 025,00 гривень згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення:

Субвенція з районного бюджету сільським та селищним радам на  утримання будинків культури та сільських клубів   у сумі    9 554 200,00 гривень.

Субвенція з районного бюджету сільським та селищним радам на  дошкільну освіту  у сумі   40 276 300,00 гривень.

 

 1. Перелік об’єктів (додаток № 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку – розподіл буде проведено до 1 квітня 2019 року.

 

 1. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних ) програм на загальну суму 23 571 425,00 гривень  (додаток № 7).

 

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2019 рік за їх  економічною  структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • оплата енергосервісу.

 

 1. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
 • оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

 1. Розпорядникам коштів районного бюджету:

11.1. Оптимізувати мережу бюджетних установ для забезпечення їх належного функціонування.

11.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

11.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

11.4. Забезпечити у  першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників  бюджетних установ  відповідно  до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

11.5. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ  відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

11.6. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

11.7. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.8. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів районного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

11.9. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 7 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

11.10. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду районного бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

11.11. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом районного бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

11.12. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

11.13. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій,здійснювати до доходів загального фонду районного бюджету.

 

 1. Районній державній адміністрації:

12.1 У процесі виконання районного бюджету вносити пропозиції районній раді  щодо змін по доходах і видатках за підсумками  виконання бюджету, а також у  разі настання випадків , передбачених Бюджетним Кодексом України.

12.2. Дозволити районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, обласного бюджету місцевим бюджетам  та інших дотацій з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету Лиманського району на 2019 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації з подальшим внесенням цього питання на розгляд чергової сесії районної ради.

 

 1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:

13.1 Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків районного бюджету у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду районного бюджету.

13.2. Здійснювати фінансування видатків у межах фактичних надходжень до районного бюджету.

13.3. Доручити затвердити  помісячний розпис доходів та видатків районного бюджету на 2019 рік та в разі необхідності вносити зміни в фінансування  видатків помісячно та кодах бюджетної класифікації.

13.4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Лиманської районної державної адміністрації отримувати в 2019 році у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. Управлінню Державної казначейської служби України в Лиманському районі Одеської області обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

 1. Южненському управлінню ГУ ДФС в Одеській області рекомендувати вжити заходів:

–  зменшення податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов’язкових платежів).

– забезпечити виконання показників за доходами встановленими цим рішенням та місцевими бюджетами,закріпленими за податковими органами.

 

 1. Додатки №1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 1. Зазначити положення щодо оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету ( Перегудов В.В.)

 

 

 

 

Голова Лиманської

районної ради                                                                                 Г.О.Тефтул