Курісове -05

 

Довідка Курісове-2019 001

Довідка Курісове 002

Довідка Курісове 003

Довідка Курісове 002

Довідка Курісове 005

Довідка Курісове 006

Довідка Курісове 007

Довідка Курісове 004 Довідка Курісове-2019 002

Звіт про СЕО Курісове

Основна ПЗ

Довідка СЕО

Додатки до довідки

 

 

3 Курісове ГЕНПЛАН

3а Курісове ЗОНІНГ

Анотаційний звіт Курісове

 

анатоцiйний_лист_002

анатоцiйний_лист_003

анатоцiйний_лист_005

анатоцiйний_лист_001

анатоцiйний_лист_006

рішення Генплан 001

рішення Генплан 002

 

 

*********************************************************

         Шановні мешканці села Курісове!

 

Повідомляємо, що з 01 червня 2019 року по 08 липня 2019 року будуть здійснені громадські обговорення відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з питання розгляду звіту про стратегічну екологічну оцінку до документу державного планування – генерального плану населеного пункту Курісове Курісовської сільської ради Лиманського району Одеської області на підставі рішення Курісовської сільської ради № 176-VII від 10.10.2017 р.

Замовник документу державного планування та звіту про СЕО, який приймає рішення про затвердження документу, – Курісовська сільська рада Лиманського району Одеської області, виконавець – ТОВ «Проектне бюро «Базис».

Пропозиції громадськості подаються обґрунтованими у письмовій  формі, з  посиланням  на  положення  відповідних законодавчих та  інших нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил. Пропозиції та зауваження подаються до Курісовської сільської ради за адресою: село Курісове, вул. Партизанської слави,28, Курісовська сільська  рада Лимансь-кий район Одеська область, або на електронну адресу: petrivska28-sr@ukr.net

Проведення консультацій з Департаментом охорони здоров’я Одеської ОДА та  Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА у процесі стратегічної екологічної оцінки передбачається, відповідно до ст. 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

Строки подання зауважень та пропозицій – включно до 24.00 години 01. 07. 2019 року.

Ознайомитися з документацією можна за адресою: село Курісове,

вул. Партизанської Слави, 28, Курісовська сільська  рада Лиманський район Одеська область, а також на офіційному веб-сайті – http://lymanska-rada. odessa.gov.ua

Відповідальний:Секретар сільської ради – Мукосєй Лілія Іванівна,

моб. +380676875927 е-mail: petrivska28-sr@ukr.net

 

Курісовський сільський голова                                       Г.А. Мельниченко

 

 

Лист від 31.01.2019 001

**********************************

заява Курісовська сільрада-1

 

заява Курісовська сільрада-2

заява Курісовська сільрада-3

 

 

 

*********************************************************

Протокол громадських слухань

 

КУРІСОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

 

67512, Одеська область Лиманський район село Курісове, вулиця  Партизанської слави, 28

тел. (04855) 94180, 94192  факс (04855) 94196, e-mail: Petrivska28-sr@ukr.net

 

___________  ________   ___________

З В І Т

про результати розгляду та врахування пропозицій, поданих в рамках громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення генерального плану села Курісове, поєднаного з планом зонування території села Курісове Лиманського району Одеської області зі зміною меж.

 

З 16 січня 2018 року по 16 лютого 2018 року тривало громадське обго-ворення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення гене-рального плану села Курісове, поєднаного з планом зонування території села Курісове Лиманського району Одеської області зі зміною меж.

Замовником містобудівної документації є Курісовська сільська рада, розробником – ТОВ Проектне бюро «Базис».

Оголошення щодо проведення громадських слухань було опубліковано у газеті «Слава Хлібороба» № 81 від 13.01.2018 року.

З відповідною містобудівною документацією можна було ознайомитись у холі будівлі сільської ради села Курісове за адресою: село Курісове вулиця Партизанської слави, 28, тел.:0(4855)94192, 0(4855)94180.

16 лютого 2018 року відбулося громадське обговорення вищевказаної містобудівної документації за адресою: село Курісове вулиця Центральна, 14, тел.:0(4855)94125.

Для участі у громадському обговоренні зареєструвалося 48 осіб. Прото-кол громадського обговорення додається.

По завершенню громадських обговорень більшістю голосів вирішено: продовжити термін надання письмових пропозицій (до 2 березня 2018 року).

За результатами проведення громадських слухань щодо врахування гро-мадських інтересів під час розроблення генерального плану села Курісове, поєднаного з планом зонування території села Курісове Лиманського району Одеської області зі зміною меж отримано наступні зауваження та пропозиції:

  • заява О.А. Кривошеєвої від 15.02.2018 року, з пропозицією змінити по вул. Тінистій-1 землі багатоквартирної забудови на малоповерхову (блоковану) та змінити використання земель території старого кладо-вища на землі для відпочинку та інші відкриті землі (Додаток 1);
  • заява В.С. Кондратюк від 16.02.2018 року, з пропозицією змінити кори-гування позначки 73 з дитячого садка на бібліотеку, внести вбиральню на генеральний план, що знаходиться біля замку «садиба Курисів» для реконструкції споруди, запроектувати дорогу між гуртожитками ПДАТ (5КЖ) та парковою зоною, зменшити багатоквартирну забудову, що розташована на парковій зоні біля замку «садиба Курисів», відкоригу-вати п. 44 значаться два об’єкта (Додаток 2);
  • заява І.О. Овчаренко від 15.02.2018 року, з пропозицією змінити напря-мок дороги, що проходить через старе кладовище (Додаток 3);
  • заява В.П. Вівіровського від 20.02.2018 року, з пропозицією використа-ти наявні природні ресурси, організувати нові промислові підприємства для економічного розвитку населеного пункту (Додаток 4);
  • заява А.А. Галамат від 20.02.2018 року, з пропозицією перенесення існуючого сміттєзвалища (Додаток 5);
  • заява Петрівського державного аграрного технікуму від 28.02.2018 ро-ку, з пропозицією перенесення існуючого сміттєзвалища (Додаток 6);
  • колективна заява Л.В. Андрощук, М.О. Немазенко, А.П. Токар та ін. (Додаток 6).

 

За результатами розгляду поданих зауважень та пропозицій змін до проекту генерального плану села Курісове, поєднаного з планом зонування території села Курісове Лиманського району Одеської області зі зміною меж було внесені відповідні зміни, виправлено технічні помилки та надано роз’яснення заявникам (Додаток 7).

Представники замовника:

Головуючий  громадських слухань

– Курісовський сільський голова                                                       Г.А. Мельниченко

 

Секретар громадських слухань                                                           О. Г. Козлова

 

Представники розробника:

Головний архітектор проекту ТОВ ПБ «Базис»                                О. С. Сурова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  7

 

Роз’яснення

заявникам пропозицій, поданих на громадських слуханнях щодо врахування громадських інтересів під час розроблення генерального плану села Курісове, поєднаного з планом зонування території села Курісове Лиманського району Одеської області зі зміною меж

Таблиця

з/п

Автор пропозиції Суть пропозиції до проекту генерального плану села Курісове, поєднаного з планом зонування території села Курісове Лиманського району Одеської області зі зміною меж

 

Інформація щодо урахування пропозицій у проекті
1 Кривошеєва О.А. а) замінити по вул. Тінистій-1 землі багатоквартирної забудови на малоповерхову (блочна);

 

б) на території старого кладови-ща змінити використання земель, із сільськогосподарських земель перевести в землі, які використо-вуються для відпочинку та інші відкриті землі

а) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

б) Ураховано.

Внесені відповідні зміни.

 

 

2 Кондратюк В.С. а) в пункті 73 значиться дитячий садок, а повинно бути бібліотека;

 

б) внести вбиральню на генера-льний план, що знаходиться біля замку «садиба Курисів» для реконструкції споруди;

 

 

 

 

в) запроектувати дорогу між гуртожитками ПДАТ (5КЖ) та парковою зоною;

 

г) зменшити багатоквартирну забудову, яка налізла на паркову зону біля замку «садиба Курісів»;

 

д) в п. 44 значаться дві забудови, одна з яких йде на демонтаж, а інша попадає під реконструкцію;

 

а) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

б) на стадії розроблення генерального плану населеного пункту зазначене питання не розглядається (див. ДБН Б.1.1-15:2012  «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»);

 

в) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

 

г) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

д) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

3 Овчаренко І.О. а) через старе кладовище прохо-дить дорога, фактично вона не існує і її там не повинно бути

 

а) Ураховано.

Для забезпечення вимог пожежогасіння (Додаток 3.1 (обов’язковий)

ДБН 360-92**), дорога спланована поза територією кладовища.

Внесені відповідні зміни

 

4. Вівіровський В.П. а) організувати цех по переробці овочів та фруктів;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) організувати швейне підпри-ємство;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) головне місце в розбудові села необхідно віддати туризму…;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) гуртожитки на території техні-куму використати для туристів;

 

 

 

д) для реалізації пропозицій запросити відповідних спеціа-лістів і юридичні органи, розро-бити кошторис.

 

а) відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населе-ного пункту», відображене перспективне функціональне зонування території населе-ного пункту в проектних межах, а саме виробничої.

За межами, згідно актуалізо-ваної Схеми планування Лиманського району Одесь-кої області (затверджена Комінтернівської районної ради від 11 жовтня 2013 року №491-VI), відображені території виробничих під-приємств.

Визначення параметрів забу-дови окремих земельних ді-лянках вирішується на пода-льших стадіях, а саме, при розробленні детального плану території, згідно п. 4 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

 

б) відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст гене-рального плану населеного пункту», відображене персек-тивне функціональне зонуван-ня території населеного пунк-ту в проектних межах, а саме виробничої.

Визначення параметрів забу-дови окремих земельних ділянок вирішується на пода-льших стадіях, а саме, при розробленні детального плану території, згідно п. 4 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

 

в) проектними рішеннями про-екту використаний природний потенціал населеного пункту та об’єктів природно-заповід-ного фонду для  створення туристичного напрямку у роз-витку відповідних територій населеного пункту.

Питання благоустрою відпо-відних територій не розглядає-ться на стадії розроблення генерального плану населено-го пункту, згідно ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст гене-рального плану населеного пункту»;

 

г) проектними рішеннями за-планована реконструкція ко-лишніх гуртожитків під тури-стичні готелі;

 

д) на стадії розроблення гене-рального плану населеного пункту зазначене питання не розглядається, згідно ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населено-го пункту».

 

5 Галамат А.А. а) просимо перенести в генераль-ному плані розвитку звалище сміття в район бувшої тракторної бригади та електропідстанції…

 

а) у зв’язку з тим, що зазначе-не сміттєзвалище розташоване за межами населеного пункту, на стадії розроблення генера-льного плану села Курісове зазначене питання не розгля-дається, згідно ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст гене-рального плану населеного пункту».

Відповідно до п. 6 ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст місто-будівної документації на дер-жавному та регіональному рівні», пропозиції та обґрунту-вання у розрізі міських, сели-щних та сільських рад щодо: перспективного використання території району з розподілом за видами переважного вико-ристання (функціонального зонування території); забезпечення санітарного бла-гополуччя та охорони навко-лишнього середовища.

Проектними рішеннями схеми планування Лиманського рай-ону відображена ділянка існу-ючого полігону твердих побу-тових відходів.

Проектними рішеннями дій-сного проекту запланована рекультивація несанкціонова-ного сміттєзвалища, що розта-шоване за межами населеного пункту з південного заходу, рахуючи, що санітарно-захис-на зона 500 метрів потрапляє на житлову садибну забудову.

При дотриманні вимог сані-тарного очищення території населеного пункту, в подаль-шому проектними рішеннями заплановано використовувати існуючий полігон твердих побутових відходів, на який Курісовська сільська рада має паспорт № 51227039 від 22.03. 2006 року та розташований на південному заході Курісовсь-кої сільської ради на відстані 500 метрів від населеного пун-кту Курісове

6 Петрівський державний аграрний технікум

 

а) територію технікуму (зазначе-но як навчально-лабораторний комплекс) залишити цілісним масивом, з існуючим на даний час під’їздом;

 

б) перейменувати парк «Петрів-ський» в «Студентський», зважа-ючи на те, що його насадили і постійно доглядають студенти технікуму та викладачі;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) доріжку від траси між стаді-оном і навчальним корпусом залишити пішохідною;

 

 

 

 

 

г) під’їзд до маєтку Курисів зробити з боку вул. Покровська;

 

д) каретну дорогу, як елемент зеленого туризму, організувати вздовж межі орнітологічного заказника «Коса Стрілка»;

 

е) змінити місце, передбачене для традиційних поховань, оскільки запроектована в даному варіанті ділянка знаходиться в межах водоохоронної зони, що забороняється Постановою КМУ № 486 від 08.05.1996 року;

 

ж) для розширення території населеного пункту використати землі, що знаходяться в північ-но-західній частині території сільської ради від межі села, без розмежування території населе-ного пункту лінією автомагіст-ралі, що дасть, можливість уник-нути необхідності будівництва другої школи, дитячого садка тощо, та збереже цінні землі сільськогосподарського призна-чення. Вирішення питання таким чином виключить три наступних питання;

 

к) для створення безпечного переходу через автомагістраль біля центрального заїзду, запро-ектованого житлового масиву (біля заправки), побудувати пішохідний міст;

 

н) не займати під житловий масив (передбачений проектом) територію нинішніх городів селян, які мають присадибних ділянок. Перемістити проектний житловий масив на північ, вирівнявши південний край по лінії існуючої житлової забудови;

 

п) в період оптимізації освітніх закладів передбачено скорочення шкіл. Існуюча в селі середня школа не завантажена на повну потужність, тому організація другої школи, передбаченої на проектному житловому масиві – не доцільна;

 

р) проектом передбачено розви-ток сфери обслуговування і зов-сім не передбаченні об’єкти про-мисловості (крім енергетики);

 

с) не гуманно створювати сквер на території поховань, тим біль-ше, що дані поховання мають історичне значення (знаходяться козацькі могили).

 

 

 

 

Пропозиція: упорядкувати дану територію і залишити як історич-ну пам’ятку;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т) чому на площі, яка попередньо передбачалася під розширення меж села, запроектовано розмі-щення сонячних батарей? Доцільно їх перемістити далі на схід;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у) чому проектом не передбачено благоустрій центру села (зокрема базарної площі, реставрація зго-рілої будівлі відділку внутрішніх справ та інших будівель і об’єк-тів села, які знаходяться в занед-баному стані)?

х) з метою правого обґрунтуван-ня зазначених вище пропозицій, і врегулювання спірних питань, пропонують створити робочу групу від громадськості із залу-ченням фахівців, які є учасника-ми в розробці та погодженні генерального плану з безпосе-редньою участю представників територіальної громади, а також підприємств, установ та органі-зацій, що розташовані на терито-рії населеного пункту, та на які впливають зміни цього генераль-ного плану.

а) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

 

 

 

б) встановлення або/та перей-менування парку здійснюєть-ся, відповідно до Закону Укра-їни «Про географічні назви». На стадії розроблення генера-льного плану населеного пун-кту зазначене питання не роз-глядається, згідно ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст гене-рального плану населеного пункту».

Законом України «Про регу-лювання містобудівної діяль-ності» визначено, що пропози-ції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відпо-відних законодавчих та норма-тивно-правових актів, будіве-льних норм, державних стан-дартів та правил;

 

в) на стадії розроблення гене-рального плану населеного пункту зазначене питання не розглядається, згідно ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населено-го пункту»;

 

г) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

д) проектом генерального плану населеного пункту не передбачено проектування каретної дороги;

 

е) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

 

 

 

 

 

ж) вказані землі на даний час розпайовані і не можуть бути використані під розширення населеного пункту; а також беручи до уваги обмеження (проектне кладовище);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к) Ураховано.

Внесені відповідні зміни;

 

 

 

 

 

н) Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що пропозиції громадськості ма-ють бути обґрунтовані в межах відповідних законодав-чих та нормативно-правових актів, будівельних норм, дер-жавних стандартів та правил;

 

 

п) Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодав-чих та нормативно-правових актів, будівельних норм, дер-жавних стандартів та правил;

 

р) проектними рішеннями пе-редбачені території для перс-пективних потреб промисло-вого комплексу з півночі насе-леного пункту;

 

с) відповідно до п. 7.3 «Гігіє-нічних вимоги щодо облашту-вання і утримання кладовищ в населених пунктах», території закритих кладовищ після за-вершення кладовищного пері-оду при відповідному рівні упорядкування, можуть бути відведені під парки та сквери.

 

Надання статусу «історичної пам’ятки» повинно здійснюва-тися відповідно до Законів Ук-раїни «Про охорону культур-ної спадщини» і «Про охорону археологічної спадщини»;

 

Проектними рішеннями гене-рального плану передбачено спланувати та визначити тери-торію закритого кладовища – озеленена територія спеціаль-ного призначення;

 

т) місце розташування елек-тростанцій з використанням енергії сонця визначене проек-тними рішеннями Схеми пла-нування території Лимансько-го району (затверджена рішен-ням Комінтернівської район-ної ради від 11 жовтня 2013 року № 491-VI) та, відповідно до проектних рішень деталь-ного плану території розмі-щення об’єктів енергетики, що виробляють електричну енер-гію з альтернативних джерел енергії на земельних ділянках орієнтовною площею 46 га, розташованих на території Курісовської сільської ради Лиманського району Одеської області (за межами населених пунктів) затверджено розпоря-дженням Лиманської райдерж-адміністрації від___________

_________________________

 

у) на стадії розроблення гене-рального плану населеного пункту зазначене питання не розглядається, згідно ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

 

х) згідно з Порядком прове-дення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні погоджуваль-на комісія створюється у разі наявності пропозицій громад-ськості, рішення про врахува-ння яких розробник і замовник не можуть прийняти самостій-но.

Крім того наголошуємо, що питання процедури проведен-ня громадських слухань, необ-хідності скликання узгоджу-вальної комісії відноситься до компетенції органу місцевого самоврядування, який прово-дить громадське слухання.

 

7 колективна заява Андрощук Л.В., Немазенко М.О., Токар А.П. та ін. а) проектне місце забудови села на схід від існуючої через автомагістральну дорогу вважаю на даний час недоречною;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) провести погодження всіх меж існуючих і проектних зон із існу-ючими землекористувачами;

 

 

 

 

 

в) з метою правового обґрунту-вання зазначених вище пропози-цій, а також врегулювання спір-них питань пропоную створити робочу групу від громадськості із залученням фахівців, які є уча-сниками в розробці та погоджен-ні генерального плану, а також з безпосередньої участі представ-ників територіальної громади, а також підприємств, установ та організацій, що розташовані на території населеного пункту, та на які впливають зміни в проекті цього генерального плану.

а) Законом України «Про регу-лювання містобудівної діяль-ності» визначено що пропози-ції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відпо-відних законодавчих та норма-тивно правових актів, будіве-льних норм, державних стан-дартів і правил.

Законом України «Про регу-лювання містобудівної діяль-ності» визначено що пропози-ції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відпові-дних законодавчих та норма-тивно-правових актів, будіве-льних норм, державних стан-дартів і правил;

 

б) на стадії розроблення гене-рального плану населеного пункту не передбачено Зако-ном України «Про регулюван-ня містобудівної діяльності» та нормативно-правовими актами;

 

в) згідно з Порядком прове-дення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації на місцевому рівні погоджуваль-на комісія створюється у разі наявності пропозицій громад-ськості, рішення про врахував-ння яких розробник і замовник не можуть прийняти самостій-но.

Крім того наголошуємо, що питання процедури проведен-ня громадських слухань, необ-хідності скликання узгоджу-вальної комісії відноситься до компетенції органу місцевого самоврядування, який прово-дить громадське слухання.

 

Представники замовника:

 

Головуючий  громадських слухань

– Курісовський сільський голова                                                       Г. А. Мельниченко

 

Секретар громадських слухань                                                          О. Г. Козлова

 

Представники розробника:

 

Головний архітектор проекту ТОВ ПБ «Базис»                               О. С. Сурова